14 ธ.ค. 2554

รับเกียรติบัตร โครงการรักความสะอาด 5 สตัวแทนนักเรียนห้องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ห้องเรียนสะอาดใน  “โครงการรักความสะอาด 5 ส
รับเกียรติหน้าเสาธง ณ ลานเทศน์  ลานธรรม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น