4 ก.ค. 2554

กิจกรรมรักการอ่าน


ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมรักการอ่านให้กับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 1-3 โดยคุณครูประจำชั้นนำหนังสือเพิ่มเติมความรู้มาอ่านหรือเล่าให้นักเรียนฟัง รวมทั้งท่านผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดกิจกรรม    ทุกเช้าก่อนเข้าแถว วันอังคารและพฤหัสบดี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น